უნდა იცოდეთ - არ არსებობს კარის მექანიკური საკეტი, რომელსაც პროფესიონალი ქურდი ვერ გახსნის


რკინის კარების ელექტრონული საკეტის დამონტაჟება. მას ვერცერთი ქურდი ვერ გახსნის
600 ლარი

1. გთავაზობთ ელექტრონული საკეტის (ელ-საკეტი) დამონტაჟებას რკინის კარზე.
2. ელ-საკეტის უპირატესობებია:

2.1. მისი აბსოლუტური, 100% მდგრადობა ქურდების გარედან გაღების მცდელობის მიმართ.
2.2. ელ-გასაღები წარმოადგებს მობილურ ტელეფონს ან პულტს, რომელიც აღებს და კეტავს კარის საკეტს.
2.3. შიგნიდან საკეტი იღება კედელზე/კარზე დამაგრებული ღილაკით და იკეტება ავტომატურად კარის დახურვისას. რა თქმა
უნდა, ამ შემთხვევაშიც საკეტის გაღება შესაძლებელია მობილური ტელეფონის ან პულტის გამოყენებით.
2.4. მობ. ტელეფონში არსებული ელ-გასაღები დაცულია პაროლით და მუშაობს მხოლოდ თქვენს მიერ მითითებულ
(ავტორიზებულ) სატელეფონო ნომრებიდან. სხვა, არავტორიზებულ მობ. ტელეფონებიდან საკეტის გაღება შეუძლებელია.
2.5. საკეტის გაღება ხორციელდება მობ.ტელეფონში ღილაკის დაჭერით იმისდა დამოუკიდებლად თუ სად იმყოფება
მობილურის მფლობელი (თუნდაც საზღვარგარეთ).
2.6. ელექტროენერგიის შეწყვეტის შემთხვევაში ელ-საკეტი იმუშავებს საკუთარი აკუმულატორის ხარჯზე გარკვეული დროის
განმავლობაში (24 საათი).

3. სისტემის დაყენებამდე თქვენ გესტუმრებათ ჩვენი სპეციალისტი, რათა ადგილზე გაეცნოს კარების კონსტრუქციას და სხვა
დეტალებს. ვიზიტი უფასოა.
4. კარების კონსტრუქციიდან გამომდინარე (ან სხვა მიზეზით) შესაძლებელია ელ.საკეტის დამონტაჟება შეუძლებელი იყოს.
დამიკავშირდით: 599561392 თემური